Kemeratuki

Kemera-tuki

Valtio tukee yksityisen metsänomistajan metsänhoito- ja metsänparannustöitä silloin, kun ne ovat yksityistaloudellisesti huonosti kannattavia. Kestävän metsätalouden rahoituslakiin perustuvasta tukimuodosta käytetään nimeä Kemera. 1.6.2015 säädetyn Kemera-lain muutokset astuivat voimaan 18.4.2016.

Kenelle Kemera-tukea voidaan myöntää?

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten metsänomistajien metsänhoidon tukemiseen. Kemera-tukea voi saada, jos

 • maatila- ja metsätalouden harjoittaminen on metsän omistavan yhteisön, yhteenliittymän ja kuolinpesän toiminnan pääasiallisena tarkoituksena
 • metsän omistavan yhteisön, yhteenliittymän ja kuolinpesän osakkaina on vain luonnollisia henkilöitä
 • maatila- ja metsätalouden harjoittaminen muodostaa pääosan metsän omistavan säätiön toiminnasta
 • vähintään puolet uuden yhteismetsän osuuksista ja yhteisen alueen osuuksista on luonnollisten henkilöiden omistuksessa

Kohteet, joille Kemera-tukea ei voida myöntää

Näillä kohteilla metsälaki ei ole voimassa, eikä Kemera-tukea siksi voida myöntää:

 • luonnonsuojelulain nojalla muodostetut suojelualueet, lukuun ottamatta sellaiset valtioneuvoston periaatepäätökseen perustuvat yksityiset luonnonsuojelualueet, joiden rauhoitusmääräysten mukaan rahoitettava toiminta on sallittu.
 • maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavassa suojelualueeksi osoitetut alueet
 • asemakaava-alueet, lukuun ottamatta maa- ja metsätalouteen osoitettuja alueita
 • alueet, joilla on voimassa toimenpiderajoitus asemakaavan laatimiseksi
 • oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueet, lukuun ottamatta maa- ja metsätalouteen sekä virkistyskäyttöön osoitettuja alueita
 • valtion mailla sijaitsevat erämaa-alueet ja puolustusvoimien ampuma-alueiden maalialueet

Muita Kemera-tuen myöntämistä rajoittavia tekijöitä

 • toteuttamissuunnitelman ja toteutusilmoituksen laatijalla tulee olla riittävä asiantuntemus ja siitä on esittää selvitys
 • luonnonsuojelulain 9, 24, 29–35, 47–49, 55 ja 56 §:stä sekä 10 luvusta johtuvat rajoitteet
 • samalle kohteelle on aiemmin myönnetty Kemera- tai metsänparannusrahoitus
  • taimikon varhaishoidon tapauksessa on oltava kulunut 10 vuotta samalla kohteella rahoitetusta, kumotun Kemera-lain mukaisesta metsänuudistamisesta
  • taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon kohdalla on oltava kulunut 10 vuotta samalla kohteella rahoitetusta, kumotun Kemera-lain mukaisesta nuoren metsän hoitotyöstä

(Lähde: Suomen metsäkeskus)

Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV

Kauppatie 24
58500 PUNKAHARJU
+358 50 464 65 00
Y-tunnus: 2044814-4

©2021 Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV. All Rights Reserved.

Search