Metsänhoito

Metsänhoito

Metsänhoito on päätoimemme!

Hyvällä metsänhoidolla varmistat metsän tuoton ja arvon säilymisen tuleville sukupolville.

Punkaharjun Metsäpalvelussa Veijo ja Juuso auttaa sinua saavuttamaan ne tavoitteet, joita metsältäsi haluat – hyvän taloudellisen tuoton, metsäluonnon hoidon, monipuoliset virkistysmahdollisuudet. Suunnittelemme työt maastossa. Otamme huomioon metsien sertifioinnin kriteerit ja metsänhoidon suositukset. Selvitämme mahdolliset valtion tuet ja teemme tukihakemukset. 

Punkaharjun Metsäpalvelu tarjoaa neuvontaa ja metsänhoitopalveluita myös eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatukseen. Kasvatustavan valinnan lähtökohtana ovat metsänomistajan omat tavoitteet sekä kasvupaikan ja jo olemassa olevan puuston rakenteen luomat edellytykset. Metsänomistaja voi käyttää eri kasvatustapoja samalla metsätilalla rinnakkain.

Metsänhoidon kulut ovat verotuksessa vähennettävää metsätalouden menoa.

Metsän uudistaminen

  • Äestys,  laikkumätästys (eli äestys, laikkumätästys, laikutus)
  • Taimien istutus, siementen kylvö
  • Taimien ja siementen välitys

Taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus

  • Perkaus, harvennus
  • Energiapuun korjuu

Metsämaiseman ja luonnon hoito

  • Maisemasuunnittelu ja toteutus
  • Metsälain perusteella erityisen tärkeiden elinympäristöjen kartoitus

Puunkorjuu

  • Harvennushakkuut
  • Metsurityönä tehtävät erikoishakkuut (mm. tonttipuut)

Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV

Kauppatie 24
58500 PUNKAHARJU
+358 50 464 65 00
Y-tunnus: 2044814-4

©2019 Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV. All Rights Reserved.

Search