Perunkirjoitus

Perunkirjoitus

Antamalla perunkirjoituksen toimeksiannon meille, järjestämme tilaisuuteen uskotut miehet, hankimme virkatodistukset ja tarvittaessa suoritamme kiinteistön ja asunto-osakkeen arvioinnin.

Perunkirjoitus täytyy toimittaa jokaisen Suomessa asuneen henkilön kuoleman jälkeen. Toimitusvelvollisuus on sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa vainajan jäämistö on. Jos pesä ei ole kenenkään hallussa, perunkirjoituksen toimitusvelvollisuus on sillä, jolle omaisuudesta huolehtiminen olosuhteisiin katsoen lähinnä kuuluu. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on velkainen.

Tilaisuudessa kirjataan vainajan oikeudenomistajat eli kuolinpesän osakkaat, luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat, huomioidaan avio-oikeuden vaikutukset, testamentit, ennakkoperinnöt ja muut perintöön liittyvät asiat. Samalla perukirja toimii verottajalle annettavana veroilmoituksena, jonka perusteella perintöverotus suoritetaan.

 

Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV

Kauppatie 24
58500 PUNKAHARJU
+358 50 464 65 00
Y-tunnus: 2044814-4

©2021 Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV. All Rights Reserved.

Search