Metsänhoito on päätoimemme!
Hyvällä metsänhoidolla varmistat metsän tuoton ja arvon säilymisen tuleville sukupolville.

Punkaharjun Metsäpalvelussa autamme Teitä saavuttamaan ne tavoitteet, joita metsältäsi haluat – hyvän taloudellisen tuoton, metsäluonnon hoidon, monipuoliset virkistysmahdollisuudet. Suunnittelemme työt maastossa. Otamme huomioon metsien sertifioinnin kriteerit ja metsänhoidon suositukset. Selvitämme mahdolliset valtion tuet ja teemme tukihakemukset. 

Punkaharjun Metsäpalvelu tarjoaa neuvontaa ja metsänhoitopalveluita myös eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatukseen. Kasvatustavan valinnan lähtökohtana ovat metsänomistajan omat tavoitteet sekä kasvupaikan ja jo olemassa olevan puuston rakenteen luomat edellytykset. Metsänomistaja voi käyttää eri kasvatustapoja samalla metsätilalla rinnakkain.

Metsänhoidon kulut ovat verotuksessa vähennettävää metsätalouden menoa.

Metsän uudistaminen

  • Äestys,  laikkumätästys, laikutus
  • Taimien istutus, siementen kylvö
  • Taimien ja siementen välitys

Taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus

  • Perkaus, harvennus
  • Energiapuun korjuu

Metsämaiseman ja luonnon hoito

  • Maisemasuunnittelu ja -toteutus
  • Metsälain perusteella erityisen tärkeiden elinympäristöjen kartoitus

Puunkorjuu

  • Harvennushakkuut omalla ProSilva S4 -harvesterilla
  • Metsurityönä tehtävät erikoishakkuut (mm. tonttipuut)

PEFC-sertifiointi

Olemme Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n jäsen ja mukana alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa.
Myös metsänomistajat sitoutuvat kauttamme alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin.
Sertifioinnissa mukana oleminen on vapaaehtoista. Ilmoitathan meille, mikäli et halua, että metsäsi on mukana sertifioinnissa.

Alueellinen ryhmäsertifiointi turvaa alueen metsäluonnon monimuotoisuuden ja ylläpitää metsätalouden sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä.
PEFC-sertifiointi on nykyään usein edellytys myös puukaupan toteutumiselle.
Puun ostajana myös Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV edellyttää ostamansa puun olevan peräisin sertifioidusta metsästä.

Lisätietoa PEFC-sertifioinnista: https://pefc.fi/metsanomistajalle/sertifiointi/

PEFC FI 1002:2022 Metsien kestävän hoidon ja käytön vaatimukset löytyvät täältä.