Perunkirjoitus täytyy toimittaa jokaisen Suomessa asuneen henkilön kuoleman jälkeen. Toimitusvelvollisuus on sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa vainajan jäämistö on. Jos pesä ei ole kenenkään hallussa, perunkirjoituksen toimitusvelvollisuus on sillä, jolle omaisuudesta huolehtiminen olosuhteisiin katsoen lähinnä kuuluu. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on velkainen.

Antaessanne perunkirjoitustoimeksiannon meille, järjestämme tilaisuuteen uskotut miehet, hankimme virkatodistukset ja tarvittaessa suoritamme kiinteistön ja asunto-osakkeen arvioinnin.

Perunkirjoitustilaisuudessa kirjataan vainajan oikeudenomistajat eli kuolinpesän osakkaat, luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat, huomioidaan avio-oikeuden vaikutukset, testamentit, ennakkoperinnöt ja muut perintöön liittyvät asiat. Samalla perukirja toimii verottajalle annettavana veroilmoituksena, jonka perusteella perintöverotus suoritetaan.

Lisätietoa perunkirjoituksesta: 
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/perinto/perunkirjoitus_ja_perukirj/

Perunkirjoituspalvelun hinnat löydät Palveluhinnastosta

Pyydä lisätietoja oheisella lomakkeella tai ottamalla yhteyttä puhelimitse 050 4646500