Puukauppa osaavissa käsissä!

Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV:llä on DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab:n myöntämä puun alkuperäketjun todentamisen sertifikaatti nro DNVFI-PEFC-COC-000005, joka täyttää kansainvälisten PEFC standardien PEFC ST 2002:2020 ja PEFC ST 2001:2020 mukaiset vaatimukset. Sertifikaatti kattaa puun hankinnan ja myynnin.
Yhtiöllä on Suomen Metsäsertifiointi ry:n myöntämä PEFC-merkin käyttöoikeus, rekisterinumero PEFC/02-31-257.

Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV:n johto vastaa siitä, että yrityksessä noudatetaan PEFC ST 2002:2020 -standardin mukaista puun alkuperäketjun hallintajärjestelmää. Otamme huomioon luonnon monimuotoisuuden ja kestävän kehityksen kaikessa toiminnassamme.
Ohessa linkki PEFC Coc-sertifikaattiin.

Millon tehdään puukauppaa?

Puukauppa kannattaa tehdä silloin, kun oman metsän puuston arvokasvu ei enää merkittävästi lisäänny ja metsänomistaja haluaa realisoida metsäomaisuutensa tuottoa. Oikea-aikaisella metsänhoidolla ja hakkuilla edistetään puuston ja metsän arvon kehittymistä.

Kasvatushakkuissa metsikön kasvupotentiaali kohdistetaan parhaisiin kasvatettaviksi valittuihin puihin. Uudistushakkuissa vanhojen puiden alentunut kasvukyky korvataan terhakkailla ja elinvoimaisilla puuntaimilla. Hakkuiden ja puukaupan lähtökohtana ovat aina metsänomistajan toiveet ja tavoitteet.

Ennen puukauppaa tehdään puunmyyntisuunnitelma eli leimaus. Puunmyyntisuunnitelma tehdään sinun toiveittesi perusteella.
Suunnitelmaan kirjataan tiedot myytävästä puuerästä ja hakattavasta alueesta. Sitä käytetään puuerän kilpailuttamisessa ja kaupan teossa. Puunmyyntisuunnitelma sisältää mm. seuraavia tietoja:

 • tiedot puumarkkinatilanteesta
 • hakattava alue
 • hakkuutavat
 • arvio hakattavan puuston määrästä
 • arvio hakattavan puuston arvosta
 • puunkorjuuseen liittyviä asioita, kuten korjuu- ja kuljetuskelpoisuus ja ennakkoraivauksen tarve
 • suunnitelma metsän uudistamis töistä, kun kyseessä on päätehakkuu
 • kohteelle saatavat Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaiset rahoitustuet
 • metsänkäyttöilmoitus

Puun myyntisuunnitelma

 • leimikon rajaus
 • puutavara-arvio, erikoispuut huomioiden
 • arvio leimikon hinnasta
 • metsänkäyttöilmoitus

Onnistunut puukauppa alkaa yhteydenotolla Punkaharjun Metsäpalveluun. Metsänomistajalla voi olla valmis ehdotus hakkuuvuorossa olevista metsikkökuvioista tai se voidaan laatia yhteisellä metsäkäynnillä. Metsäsuunnitelma on hyvä työkalu hakkuu- ja metsänhoitosuunnitelman tekemiseen, mutta sitä ilmankin päästään puukaupassa hyvään alkuun.

Ota yhteyttä oheisella lomakkeella. Olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian.