Tila-arvion tekeminen alkaa toimistolla karttoihin ja metsäsuunnitelmaan perehtymisellä. Käymme maastossa paikan päällä arvioimassa puustotiedot ja tutustumassa tilaan.  Niiden pohjalta päivitämme tarvittaessa tilasi puustotiedot ja laskemme tila-arvion.

Metsätilakäynti on oiva tilaisuus tutustua metsääsi uusin silmin ja kertoa samalla toiveistasi metsäasiantuntijallemme! Tilakäynnin perusteella saat arvion metsänhakkuutuloista ja metsänhoitotöiden kustannuksista.
Valmis tila-arvio on asiakirja, joka koostuu arviolausunnosta, kuviotiedoista, arvion perusteena käytetyistä hinnastoista sekä kartasta.

Metsänarviointi on välttämätön kiinteistökaupassa

Metsän arvonmäärityksiä tehdään erilaisten taloudellisten päätösten pohjaksi. Tietoa metsän tai puuston arvosta tarvitaan tilakaupoissa, sukupolvenvaihdoksissa, perunkirjoituksessa, perinnönjaossa ja yleensä metsätalouden suunnittelussa.

Punkaharjun Metsäpalvelun kautta saat luotettavan arvioinnin, sillä meillä on hyvä paikallistuntemus sekä metsänarvioinnin ammattitaito. Myöskin puun hintataso ja metsäkiinteistöjen yleinen hintataso on parhaiten tiedossamme.